Altın Piyasaları ve Türkiye’de Altın Piyasalarını Etkileyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi

Altın Piyasaları ve Türkiye’de Altın Piyasalarını Etkileyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi

Bu çalışma Dr. Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ ile yapılmış olup, 8 – 10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşmiş olan “13. Ulusal İşletmecilik Kongresi” kapsamında bildiri olarak sunulmuştur.

Öz:

Bu çalışmanın amacı, altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin ampirik olarak tespit etmektir. Söz konusu amaç doğrultusunda, dünyada ve ülkemizde altının arz – talep yapısı ile altın piyasaları ve ülkemizde altın fiyatlarını etkilediği düşünülen faktörler (BİST 100 Endeksi, reel efektif kur endeksi, TÜFE, M1 para arzı ve vadeli mevduat faiz oranı) incelenmiştir. Çalışmanın kapsamı Ocak 2003 – Haziran 2013 tarihleri arasındaki dönem olarak belirlenmiştir. Kapsam dahilindeki veriler, VAR yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda TÜFE’nin ülkemizdeki altın fiyatlarının Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.

Abstract:

With respect to the current developments in the world financial markets, the importance of gold as an investment instrument becomes significant. The aim of this study is to investigate the factors affecting the price of gold. BIST 100 index, real effective rate index, CPI, M1 money supply, and the interest rate on time deposit were examined. This study covers the period of January 2003-June 2013. The data was analyzed by using VAR method. It was found that CPI was the Granger reason of the gold prices in our country.

YORUM YOK

YORUM BIRAK

Yorum yapabilmek için zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.
Belirteceğiniz e-posta adresi yayınlanmayacaktır.