Uncategorized kategorisine ait gönderiler

Paradaki İkinci Değişim: Kripto Paralar

Bugün bir ödeme aracı mı yoksa yatırım aracı mı diye tartıştığımız, ne şekilde vergilendirileceğini öngörmeye çalıştığımız kripto paraları ben “paradaki” ikinci büyük değişim olarak yorumluyorum.

Kıymetli Metallerden Banknotlara

Bugün anladığımız tanımıyla paranın, tam olarak ilk değişimi II. Dünya Savaşı sonrası 1944’te Bretton Woods Anlaşması ile gerçekleşmişti. Bunun öncesini düşünecek olursak insanoğlu paranın icadının ardından 17. Yüzyıla kadar (Çin’de 10. Yy’a kadar dayanıyor) kıymetli madenlerden yapılan sikkeleri para olarak kullanmaktaydı. Böyle bir durum bir takım taşıma ve saklama zorlukları doğursa da kur dediğimiz, farklı paralarının birbirleri karşısındaki fiyatı belirliydi. Avrupa’da 17. Yüzyılla birlikte kağıt paraya yani “banknota” geçiş başladı.

Coronavirüs ve Sivil Havacılık Üzerine

Kaynak: https://www.agilitypr.com/

2019’un son günlerinde, Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrindeki hayvan pazarında balık satıcısı olan bir kadın ateş, öksürük ve göğüs sıkışması belirtileri ile hastaneye başvurduğunda bunun bir küresel salgına dönüşeceğini; ekonomik perspektiften baktığımızda ise bunun küresel bir krize yol açacak olayların başlangıcı olduğunu kimse bilmiyordu. Bugün (29.03.2020) dahi DSO’ya göre 201 ülkeye yayılmış olan Coronavirüs olarak adlandırılan Sars-Cov-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından dünya genelinde 27 bine yakın insan hayatını kaybedip, 580 Bin’e yakın hastalık teşhisi konmuşken hem bu salgının ne zaman ve hangi noktada biteceği konusunda hem de bu hastalığın neden olduğu ekonomik çöküşün hangi boyutlara ulaşacağı konusunda kesin bir yargımız bulunmamakta.

Ticaret Savaşları ve Döviz Kurları

Uluslararasılaşma Nedir? Başlıklı yazımda “gerek uluslararası ticaretin liberalleşmesi, gerekse üretim ve pazar avantajları nedeniyle hem tüketim modellerinin hem de firmaların çok uluslu hale geldiğinden” bahsetmiştim. Fakat gerek karşılıklı ticaret yapan ülkelerin uyguladıkları gümrük tarifeleri, gerekse ticaret engellemeleri (bariyer) nedeniyle uluslararası ticaret tam anlamıyla özgür ve liberal değildir.

Ticaret savaşları, ülkelerin birbirlerinin ticaretine vergi ve kotalarla saldırmaya çalışmasıdır. Diğer bir ifade ile ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları gümrük tarifleri nedeniyle ortaya çıkan çatışma ve anlaşmazlıklar olarak tanımlanabilir.

Cari Açık ve Cari Açığın Finansmanı Üzerine

“Cari Açık”, “Cari Denge”, “Cari Açığın Finansman Kalitesi” gibi kavramlar ülkemizde yıllardır ekonomi haberlerinde duymaya alışkın olduğumuz kavramların başında gelir.

Bu kavramlar üzerinde konuşmadan önce Cari İşlemler Hesabını ve Ödemeler Dengesini (Balance of Payments) tanımakta fayda var. Cari İşlemler Hesabı, Ödemeler Dengesinin en önemli kalemlerinden biridir. Aslında Ödemeler Dengesi dediğimiz tabloyu bir bilançoya benzetebiliriz.

Futbolcular ve Finansal Bakış Üzerine

Futbolcular ve Finansal Bakış Üzerine

1980’lerden günümüze futbolun endüstrileşmesi ile dünyada ve ülkemizde, gerek kulüplerin yönetmek zorunda oldukları bütçeler, gerekse futbolcuların kazandıkları ücretler (dolayısıyla kulüplere doğurduğu yük) astronomik boyutlara ulaştı. Futbol bir temaşa sanatından çıkarak eğlence sektörü (show business) denilen bir iş kolu, bir sektör haline geldi.

Artık bir kulübün varlığını sürdürebilmesi için, bu yola gönül vermiş bir grup arma sevdalısı yöneticiden daha çoğu, kulübü aynı zamanda profesyonel bir işletme olarak da görecek, doğru yatırımları yapıp gelir getiren projeler üretecek ekipler gerekiyor.