Ham Petrol Fiyatı Değişimlerinin Petrokimya Sektörü Getirileri Üzerindeki Etkisi

Ham Petrol Fiyatı Değişimlerinin Petrokimya Sektörü Getirileri Üzerindeki Etkisi

Bu makale Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ ve Mehmet Hakan ŞENGÖZ ile yazılmış olup, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi‘nin Kış 2015’te 14. Sayısı’nda yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Öz:

Bu çalışma, petrol fiyatı değişimlerinin hisse senedi değerlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Petrol fiyatları ve sermaye piyasası arasındaki muhtemel ilişkinin, doğru şekilde tespit edilmesinin yatırımcılara sermaye piyasası araçlarının fiyatlaması konusunda yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir. Bunun için ham petrol fiyatlarındaki değişim ve hisse senetleri piyasası getirilerinin, petrokimya endüstrisi endeks getirileri üzerindeki muhtemel etkileri iki faktörlü model kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre, 2003-2012 yılları arası için yapılan regresyon analizinde sektör (İMKB Petrol, Kimya ve Plastik Endeksi) risk primi, ham petrol (Brent) fiyatı değişimi ve hisse senetleri piyasası (İMKB 100) risk primi değişkenleri kullanılmıştır. Hem altışar aylık alt dönemlerde günlük hem de ardışık aylık veriler kullanılarak, sektör risk priminin bahsedilen açıklayıcı değişkenler yardımıyla açıklanmasına çalışılmıştır. Regresyon analizi aylık ardışık süreli verilerle uygulandığında, petrokimya endüstrisi endeks getirileri anlamlı şekilde açıklanırken, analiz altışar aylık alt dönemlere ayrı ayrı uygulandığında ise ham petrol fiyatı değişiminin hisse senetleri piyasası getirisi ile birlikte üç alt dönemde istatistiki olarak anlamlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

YORUM YOK

YORUM BIRAK

Yorum yapabilmek için zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.
Belirteceğiniz e-posta adresi yayınlanmayacaktır.