Finansal Rasyonalite Nedir?

Finansal Rasyonalite Nedir?

Rasyonellik, felsefi açıdan akılcılık anlamına gelmektedir. Rasyonel karar alma süreci ise bireylerin kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak seçimleri yapma sürecidir. Finansal açıdan rasyonellik, yatırım kararlarında duygu ve yanlılıklarından arınarak, en yüksek faydaya ulaşma amacıyla yatırım kararları almaktır. Diğer bir ifade ile rasyonel yatırımcı, yatırım kararlarında maksimum faydayı hedefler ve bunun için de yatırım alternatiflerini yalnızca risk ve getirilerine göre değerlendirir. Aynı risk seviyesinde en yüksek getiriyi sağlayan seçenek ve aynı getiri seviyesinde en düşük risk taşıyan seçenek finansal açıdan rasyoneldir. Ancak yatırımcının hangi risk seviyesini tercih edeceği, tamamen riske duyarlılığı ile ilgilidir. Yüksek risk almayı seven ve riskten kaçınan yatırımcılar arasında rasyonalite açısından bir çelişki yoktur. Davranışsal finans alt disiplini ise insanın rasyonel olmasına itiraz ederek, yatırımcıların duygusal olduklarını önesürer.

Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal okuryazarlık, ömür boyu finansal refah sahibi olmak için, mali kaynakların etkin yönetilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kullanma yeteneğidir. 2008 mortgage krizi bize, kötü bir finansal kararın beklenmedik bir şekilde, çok geniş bir alanı etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir. Bu nedenle de finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar kriz sonrasında önem kazanmıştır. Finansal okuryazarlık, bireylerin alacakları finansal eğitim ile kendi bütçelerini oluşturmasını, gelir ve giderlerini yönetmesini, birikim yapmasını ve bu birikimlerini rasyonel bir biçimde yatırıma dönüştürmesini amaçlar.

Finans Nedir?

Finans Nedir?

Finans paranın nasıl yönetileceği ve gerekli fonun nasıl sağlanacağı konularını içeren ana alandır. Firmaların, bireylerin ve devletlerin faaliyetlerini ve projelerini gerçekleştirmek için kaynağa, diğer yandan ise bulunan kaynağın varlık ve projelere tahsis edilme ihtiyacı vardır. Finans, bir yandan bu kaynağın temini, bir yandan bulunan fonların varlıklara dağıtımı ve yeniden yatırılması ile ilgilenmektedir.

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Bu makale Dr. Emre Selçuk SARI ve Dr. K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU ile yazılmış olup, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Dergisi’nin Aralık 2016 tarihli, 9. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Öz:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2014 yılında yayınlanan tebliği ile halka açık firmaların yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliğinin arttırılması istenmektedir.

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Bu makale Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR ve Dr. Mehmet Emin YILDIZ ile yazılmış olup, Journal of Business, Economics and Finance Dergisi’nin Aralık 2015 tarihli, 4. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Abstract:

This paper analyses Turkey’s country risk using a time-varying country beta market model incorporating various macroeconomic variables over the period January 2004 to August 2015. To our knowledge, this is the first study exploring Turkey’s country risk using country beta approach. We confirmed that Turkey’s country beta is time-varying and demonstrates a huge amount of volatility especially between 2004 and 2007. We find that government and private sector external debt and market interest rates are the significant macroeconomic factors that have influenced Turkey’s country beta during the analysis period. These findings reveal an important structural macroeconomic change in Turkish economy that is concerned about the sustainability of government debt and public finances have shifted to private sector related issues. Specifically, while private sector external debt, which increased rapidly during this period, has a significant positive impact on Turkey’s country beta, substantially lowered levels of government external debt (as a percentage of GDP) acts as a risk-reducing macroeconomic factor.