Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal Okuryazarlık Nedir?

Finansal okuryazarlık, ömür boyu finansal refah sahibi olmak için, mali kaynakların etkin yönetilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kullanma yeteneğidir. 2008 mortgage krizi bize, kötü bir finansal kararın beklenmedik bir şekilde, çok geniş bir alanı etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir. Bu nedenle de finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar kriz sonrasında önem kazanmıştır. Finansal okuryazarlık, bireylerin alacakları finansal eğitim ile kendi bütçelerini oluşturmasını, gelir ve giderlerini yönetmesini, birikim yapmasını ve bu birikimlerini rasyonel bir biçimde yatırıma dönüştürmesini amaçlar.

Finans Nedir?

Finans Nedir?

Finans paranın nasıl yönetileceği ve gerekli fonun nasıl sağlanacağı konularını içeren ana alandır. Firmaların, bireylerin ve devletlerin faaliyetlerini ve projelerini gerçekleştirmek için kaynağa, diğer yandan ise bulunan kaynağın varlık ve projelere tahsis edilme ihtiyacı vardır. Finans, bir yandan bu kaynağın temini, bir yandan bulunan fonların varlıklara dağıtımı ve yeniden yatırılması ile ilgilenmektedir.

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Bu makale Dr. Emre Selçuk SARI ve Dr. K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU ile yazılmış olup, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Dergisi’nin Aralık 2016 tarihli, 9. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Öz:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2014 yılında yayınlanan tebliği ile halka açık firmaların yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliğinin arttırılması istenmektedir.

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Bu makale Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR ve Dr. Mehmet Emin YILDIZ ile yazılmış olup, Journal of Business, Economics and Finance Dergisi’nin Aralık 2015 tarihli, 4. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Abstract:

This paper analyses Turkey’s country risk using a time-varying country beta market model incorporating various macroeconomic variables over the period January 2004 to August 2015. To our knowledge, this is the first study exploring Turkey’s country risk using country beta approach. We confirmed that Turkey’s country beta is time-varying and demonstrates a huge amount of volatility especially between 2004 and 2007. We find that government and private sector external debt and market interest rates are the significant macroeconomic factors that have influenced Turkey’s country beta during the analysis period. These findings reveal an important structural macroeconomic change in Turkish economy that is concerned about the sustainability of government debt and public finances have shifted to private sector related issues. Specifically, while private sector external debt, which increased rapidly during this period, has a significant positive impact on Turkey’s country beta, substantially lowered levels of government external debt (as a percentage of GDP) acts as a risk-reducing macroeconomic factor.

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

Bu makale Dr. K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU ve Dr. Banu S. ÜNSAL AKBIYIK ile yazılmış olup, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin Nisan 2015 tarihli, 8. Cilt, 1. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Abstract: 

Careers literature claim that employees are increasingly experiencing more mobility across organizational, functional, and industrial boundaries, which shows the changing career patterns.