Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

Bu makale Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR ve Dr. Mehmet Emin YILDIZ ile yazılmış olup, Journal of Business, Economics and Finance Dergisi’nin Aralık 2015 tarihli, 4. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Abstract:

This paper analyses Turkey’s country risk using a time-varying country beta market model incorporating various macroeconomic variables over the period January 2004 to August 2015. To our knowledge, this is the first study exploring Turkey’s country risk using country beta approach. We confirmed that Turkey’s country beta is time-varying and demonstrates a huge amount of volatility especially between 2004 and 2007. We find that government and private sector external debt and market interest rates are the significant macroeconomic factors that have influenced Turkey’s country beta during the analysis period. These findings reveal an important structural macroeconomic change in Turkish economy that is concerned about the sustainability of government debt and public finances have shifted to private sector related issues. Specifically, while private sector external debt, which increased rapidly during this period, has a significant positive impact on Turkey’s country beta, substantially lowered levels of government external debt (as a percentage of GDP) acts as a risk-reducing macroeconomic factor.

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers

Bu makale Dr. K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU ve Dr. Banu S. ÜNSAL AKBIYIK ile yazılmış olup, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin Nisan 2015 tarihli, 8. Cilt, 1. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Abstract: 

Careers literature claim that employees are increasingly experiencing more mobility across organizational, functional, and industrial boundaries, which shows the changing career patterns.

Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Para Politikasının Hisse Senedi Endeksleri Üzerindeki Etkisi: BİST Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Para Politikasının Hisse Senedi Endeksleri Üzerindeki Etkisi: BİST Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Bu makale Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR ile yazılmış olup, Journal of Economics, Finance and Accounting Dergisi’nin Aralık 2015 tarihli, 2. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Öz:

Para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisi, hem önemli bir parasal aktarım kanalı olması açısından politika yapıcılarını hem de finansal yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir.

Ham Petrol Fiyatı Değişimlerinin Petrokimya Sektörü Getirileri Üzerindeki Etkisi

Ham Petrol Fiyatı Değişimlerinin Petrokimya Sektörü Getirileri Üzerindeki Etkisi

Bu makale Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ ve Mehmet Hakan ŞENGÖZ ile yazılmış olup, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi‘nin Kış 2015’te 14. Sayısı’nda yayınlanmıştır. Makalenin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Öz:

Bu çalışma, petrol fiyatı değişimlerinin hisse senedi değerlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Para Politikasının Hisse Senedi Endeksleri Üzerindeki Etkisi- BİST Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Para Politikasının Hisse Senedi Endeksleri Üzerindeki Etkisi- BİST Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Bu çalışma, Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR ile birlikte yapılmış olup, 15 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşen “18. Ulusal Finans Sempozyumu”nda sunulmuştur.

Öz:

Çalışmada, Türkiye’de enflasyon hedeflemesi döneminde para politikası kararlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri incelenmiştir.