Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

Bu çalışma bildiri olarak, Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ ve Mehmet Hakan ŞENGÖZ ile yapılmış olup, 1 – 4 Kasım 2012’de Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen “I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi”nde sunulmuştur.

Öz:

Bu çalışma, petrol fiyatı değişimlerinin hisse senedi değerlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır.