Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi

Bu çalışma bildiri olarak, Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ ve Mehmet Hakan ŞENGÖZ ile yapılmış olup, 1 – 4 Kasım 2012’de Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen “I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi”nde sunulmuştur.

Öz:

Bu çalışma, petrol fiyatı değişimlerinin hisse senedi değerlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Petrol fiyatları ve sermaye piyasası arasındaki muhtemel ilişkinin, doğru şekilde tespit edilmesinin yatırımcılara sermaye piyasası araçlarının fiyatlaması konusunda yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir. Bunun için ham petrol fiyatlarındaki değişim ve hisse senetleri piyasası getirilerinin, petrokimya endüstrisi endeks getirileri üzerindeki muhtemel etkileri iki faktörlü model kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre, 2003-2012 yılları arası için yapılan regresyon analizinde sektör (İMKB Petrol, Kimya ve Plastik Endeksi) risk primi, ham petrol (Brent) fiyatı değişimi ve hisse senetleri piyasası (İMKB 100) risk primi değişkenleri kullanılmıştır. Hem altışar aylık alt dönemlerde günlük hem de ardışık aylık veriler kullanılarak, sektör risk priminin bahsedilen açıklayıcı değişkenler yardımıyla açıklanmasına çalışılmıştır.

Abstract:

The aim of this study is to assess the impact of oil price changes on stock prices. We believe that the possible relationship between oil prices and capital markets might be used as a guide in terms of valuing capital market instruments. Hence, the study analyzes the impact of the change in crude oil prices and stock market returns on petrochemical industry index returns using a two-factor model. Accordingly, industry (ISE Oil, Chemical and Plastic Index) risk premium, crude oil price changes and stock market index (ISE 100) data were used in the regression analysis for the years between 2003 and 2012. The study attempts to explain industry risk premium via aforementioned explanatory variables both in a six-month sub-period daily setting and in a consecutive monthly setting.

YORUM YOK

YORUM BIRAK

Yorum yapabilmek için zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.
Belirteceğiniz e-posta adresi yayınlanmayacaktır.